ជ្រើសទំព័រ

ថាមពលដែលមិនធ្លាប់មាន

ជម្រើសដំបូងរបស់អ្នកសម្រាប់ផលិតផលបញ្ជូនមេកានិក

មានឯកទេសក្នុងការផលិតប្រអប់លេខកសិកម្ម, PTO Shafts, Sprockets, Coupling, Worm Gear Reducers, Gears and racks, Chain and Sprockets, Sheave and Pulleys, Planetary Gearboxes, Timing Pulleys, Shaft Collars និងច្រើនទៀត។

ទទួលបានការសាកសួរ
វិញ្ញាបនបត្រ epg
ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មអេអាយអេ ១