ជ្រើសទំព័រ

ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទងឬស្នើសុំសម្រង់ឥតគិតថ្លៃ

អ៊ី​ម៉ែ​ល​:

ការលក់: sales@ever-power.net
បច្ចេកទេស: hzptcorp@gmail.com

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ៖

ទូរស័ព្ទ: + + 86-571-87870111
ទូរសារ: + + 86-571-87870085

អាស័យ​ដ្ឋាន​:

ទីក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន។
កុំព្យូទ័រ ៣១០០១៣

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណើសូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះហើយយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

ថាមពលអគ្គីសនីដែលមិនធ្លាប់មាននៅសិង្ហបុរី (ការិយាល័យកណ្តាល)

ការិយាល័យកណ្តាល, ការលក់
សំបុត្រ: sales@ever-power.net
hzptcorp@gmail.com

www.ever-power.net

ក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពលមិនធ្លាប់មាននៅប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនថាមពលដែលមិនធ្លាប់មាន
សំបុត្រ: hzpt@hzpt.com
ទូរស័ព្ទ: 0086-571-88220973
Fax: 0086-571-88220651

អេមអេសអ៊ីលផៅវឺរអេសអ៊ីអេសអេលអេសអេលស៍

ការលក់អ៊ីលផៅវឺថាមផៅ

សំបុត្រ: alan@ssj-group.com
អ្នកបន្ថែម: តាមរយៈប៉ាស្ទ័រ 16 \ 7 42100 Reggio Emilia អ៊ីតាលី។
ទូរស័ព្ទ: 0039-320-4613924

អេមអេសអេចអំណាច (ការិយាល័យអាខេខេអិន)

អាល់ទី ៤៤ ស្ទេប៊ីប៊ីមាសហ្គោឡូ ៨០៤០៣
សំបុត្រ: sales@ag កសិកម្ម-parts.com
ទូរស័ព្ទ: 303-278-0664