ធាតុ 0
ជ្រើសទំព័រ

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជន

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី ១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជននេះបង្ហាញពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីវី - ផៅវ័រគ្រុបខូអិលធីឌី។ និងគេហទំព័ររបស់យើង៖ https://www.ever-power.net ។ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជននេះអនុវត្តតែចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រនេះលើកលែងតែមានបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។ វានឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីចំណុចដូចខាងក្រោមៈ

  • ព័ត៌មានអ្វីដែលយើងប្រមូល
  • ជាមួយអ្នកណាដែលបានចែករំលែក
  • របៀបដែលវាអាចត្រូវបានកែដំរូវ
  • របៀបដែលវាត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាព
  • វិធីដែលការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនឹងត្រូវបានទាក់ទង;
  • វិធីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ជុំវិញការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវ។

ការប្រមូលព, ប្រើប្រាស់, និងការចែករំលែក

យើងគឺជាម្ចាស់តែមួយគត់នៃព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ យើងមានតែចូល / ប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ផ្សេងទៀតពីអ្នក។ យើងនឹងមិនលក់ឬជួលព័ត៌មាននេះទៅនរណាម្នាក់ឡើយ។

យើងនឹងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្នកទាក់ទងនឹងហេតុផលដែលអ្នកទាក់ទងមកយើង។ យើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីណាមួយក្រៅពីអង្គការរបស់យើងទេក្រៅពីចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ដើម្បីដឹកជញ្ជូនការបញ្ជាទិញ។

លុះត្រាតែអ្នកសួរយើងមិនឱ្យយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនាពេលអនាគតដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីពិសេស, ផលិតផលឬសេ​​វាកម្មថ្មីឬការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះ។

ការចូលមើលនិងត្រួតពិនិត្យលើព័ត៌មានរបស់អ្នក

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតពីយើងនៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកអាចធ្វើដូចតទៅនៅពេលណាមួយដោយទាក់ទងយើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឬលេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង៖

  • មើលទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នកប្រសិនបើមាន។
  • ផ្លាស់ប្តូរ / កែប្រែទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នក។
  • ឱ្យយើងលុបទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នក។
  • បង្ហាញការព្រួយបារម្ភណាមួយដែលអ្នកមានអំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក

ការចុះឈ្មោះ

ដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះជាមុនសិន។ ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះអ្នកប្រើត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ (ដូចជាឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល) ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីផលិតផល / សេវាកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលអ្នកបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍។ តាមជម្រើសរបស់អ្នកអ្នកក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ (ដូចជាភេទឬអាយុ) អំពីខ្លួនអ្នកប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានទាមទារទេ។

ការបញ្ជាទិញ

យើងស្នើសុំព័ត៌មានពីអ្នកនៅលើទម្រង់បញ្ជាទិញរបស់យើង។ ដើម្បីទិញពីយើងអ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជាឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន) និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជាលេខកាតឥណទានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់) ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រនិងដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាក្នុងដំណើរការបញ្ជាទិញយើងនឹងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីទាក់ទងអ្នក។

ចែករំលែក

យើងចែករំលែកព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្ររួមជាមួយដៃគូនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ នេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាមួយឡើយ។

និង / ឬ:

យើងប្រើក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញខាងក្រៅដើម្បីបញ្ជាទិញនិងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃកាតឥណទានដើម្បីទូទាត់វិក័យប័ត្រអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនិញនិងសេវាកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនរក្សាទុករក្សាទុករក្សាទុកឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានសម្រាប់គោលបំណងបន្ទាប់បន្សំក្រៅពីការបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

និង / ឬ:

យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយភាគីផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មជាក់លាក់។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្មទាំងនេះយើងនឹងចែករំលែកឈ្មោះឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ភាគីទីបីដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ ភាគីទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានទេលើកលែងតែមានគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។

សន្ដិសុខ

យើងយកការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកដាក់ស្នើព័ត៌មានរសើបតាមរយៈគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារទាំងលើអ៊ីនធឺណិតនិងក្រៅអ៊ីនធឺណិត។

កន្លែងណាដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានរសើប (ដូចជាទិន្នន័យកាតឥណទាន) ព័ត៌មាននោះត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបហើយបញ្ជូនមកយើងដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាដោយស្វែងរករូបសញ្ញាចាក់សោបិទនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកឬស្វែងរក“ https” នៅដើមអាសយដ្ឋាននៃគេហទំព័រ។

ខណៈពេលដែលយើងប្រើការអ៊ិនគ្រីបដើម្បីការពារព័ត៌មានរសើបតាមអ៊ីនធឺណិតយើងក៏ការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិតដែរ។ មានតែនិយោជិកដែលត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីអនុវត្តការងារជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍វិក័យប័ត្រឬសេវាកម្មអតិថិជន) ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ កុំព្យូទ័រ / ម៉ាស៊ីនមេដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានត្រូវរក្សាទុកក្នុងបរិយាកាសមានសុវត្ថិភាព។

ឃុកឃី

យើងប្រើ“ ខូឃីស៍” នៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូឃីស៍គឺជាផ្នែកមួយនៃទិន្នន័យដែលផ្ទុកនៅលើដ្រាយវ៍រឹងរបស់អ្នកទស្សនាគេហទំព័រដើម្បីជួយយើងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងនិងកំណត់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងម្តងទៀត។ ឧទាហរណ៍នៅពេលយើងប្រើឃុកឃីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកអ្នកមិនចាំបាច់ចូលលេខសម្ងាត់ច្រើនជាងមួយដងទេដូច្នេះវាអាចចំណេញពេលវេលានៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូឃីស៍ក៏អាចឱ្យយើងតាមដាននិងកំណត់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍គឺមិនទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងទេ។

ដៃគូអាជីវកម្មខ្លះរបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (ឧទាហរណ៍អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមានសិទ្ធិចូលឬគ្រប់គ្រងលើខូឃីស៍ទាំងនេះទេ។

តំណ​ភ្ជាប់

គេហទំព័រនេះមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ សូមយល់ដឹងថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារឬការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតឡើយ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងយល់ដឹងនៅពេលពួកគេចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើងនិងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។

ការស្ទង់មតិនិងការប្រកួតប្រជែង

ពីពេលមួយទៅពេលមួយគេហទំព័ររបស់យើងស្នើសុំព័ត៌មានតាមរយៈការស្ទង់មតិឬការប្រកួតប្រជែង។ ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិឬការប្រកួតប្រជែងទាំងនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុងហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើត្រូវចូលរួមឬមិនចូលរួមហើយដូច្នេះត្រូវបង្ហាញព័ត៌មាននេះ។ ព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជាឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន) និងព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ (ដូចជាលេខកូដតំបន់អាយុ) ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកឈ្នះនិងរង្វាន់។ ព័ត៌មានការស្ទង់មតិនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យឬកែលំអការប្រើប្រាស់និងពេញចិត្តនៃគេហទំព័រនេះ។

ការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ

នៅពេលណាដែលការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះការជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលអ្នកនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតតាមច្បាប់

មានបទប្បញ្ញត្តិនិង / ឬការអនុវត្តជាច្រើនទៀតដែលអាចជាលទ្ធផលនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឬការអនុវត្តឧស្សាហកម្ម។ វាអាស្រ័យលើអ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើការអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតនិង / ឬអ្វីដែលត្រូវការការបង្ហាញបន្ថែម។ សូមទទួលយកសេចក្តីជូនដំណឹងពិសេសនៃច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា (CalOPPA) ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាញឹកញាប់ហើយឥឡូវនេះរួមបញ្ចូលនូវតម្រូវការបង្ហាញសម្រាប់សញ្ញា“ កុំតាមដាន” ។

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនគោរពតាមគោលការណ៍ឯកជននេះអ្នកគួរតែទាក់ទងយើងភ្លាមៗតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនៅ [អ៊ីមែលការពារ] .

ពិនវានៅលើ Pinterest